Banská Bystrica

Klub Bojového Umenia - tradičného karate