GOJU-RYU KARATE-DO BANSKÁ BYSTRICA

GOJU-RYU KARATE-DO BANSKÁ BYSTRICA Právna forma: Občianske združenie
Trieda Hradca Králové 3999/13
Banská Bystrica
97404
Číslo účtu: 520700-4203145064/8360
0911 55 77 69
DIČ: 2820018476
IČO: 42198526